Vitalcareer


Zelfonderzoek naar het meest vitaliserende loopbaanperspectief
en

Voor wie?

 
  • Je staat op en kruispunt in je carrière en je wil een inspirerende koers uitzetten voor het vervolg van je loopbaan.
  • Je wil een betere balans vinden tussen werk en privé.
  • Je merkt al een tijdje dat het plezier in je werk is verdwenen en bent op zoek naar een nieuwe uitdaging.
  • Je kunt een volgende stap in je loopbaan maken maar je wil je eerst gedegen voorbereiden op deze keuze.

Vorm en inhoud

 

In ons Vitalcareer-programma streven wij naar een optimale verbinding tussen je persoonlijk en beroepsmatig leven. Onze methodiek biedt een krachtige structuur voor zelfonderzoek naar de juiste koers in je verdere loopbaan. Wij besteden aandacht aan je levensloop, je persoonlijke voorwaarden voor zingeving en vitaliteit, je bronnen van inspiratie en bezieling, je kwaliteiten, je valkuilen en je ontwikkelpunten. Aan het einde van dit onderzoek is duidelijk geworden wat je te doen staat om goed verder te kunnen met je loopbaan.

Het individuele Vitalcareer-programma bestaat uit het uitvoeren van een aantal verdiepingsopdrachten en zes individuele coachingsgesprekken. De tijdspanne tussen de gesprekken bedraagt gemiddeld twee weken. Van jou wordt verwacht dat je in de tussengelegen tijd thuis aan de opdrachten werkt.

Het Vitalcareer-programma kan ook als groepsprogramma worden verzorgd. De exacte inhoud en planning van het programma wordt vastgesteld op basis van de uitgangssituatie en wensen van de opdrachtgever en op basis van de individuele intakegesprekken met de deelnemers.

Resultaat

  Aan het eind van het traject schrijf je je persoonlijk loopbaankoersplan. Hierin formuleer je je visie, je kritische succesfactoren, je lange- en korte termijn loopbaandoelen, je ontwikkeldoelen en de concrete activiteiten om dit perspectief te bereiken.
Door de gekozen coachings-methodiek ontwikkel je in dit programma ook de motivatie en de daadkracht om daadwerkelijk de stappen zetten in de richting van het voor jouw meest vitaliserende loopbaanperspectief.
    

print pagina

terug naar vorige pagina

home