Vitalmanager


Managementontwikkeling
en

Voor wie?

 

Je wil vitaal in je managementrol staan: Geïnspireerd, met een heldere visie en in verbinding met jezelf en je omgeving. Besluitvaardig en resultaat gericht. Je medewerkers zijn in staat werkdruk om te zetten in prestaties en in werkplezier in plaats van in stress en ontevredenheid. Jij gaat hen voor in dat proces. Faciliterend, coachend, maar zeker ook daadkrachtig en doortastend op de cruciale momenten tijdens dat proces.

Vorm en inhoud

 

Het individuele vitalmanager programma is een maatwerk programma. Tijdens de intakeprocedure, bestaande uit twee afzonderlijke interviewrondes van (gemiddeld) 2 uur, maken we samen inzichtelijk waar je voornaamste behoeftes, uitdagingen en groeikansen precies liggen.
Het resultaat is een uitdagend document (Vitalcontract) met heldere en meetbare doelstellingen, waarin je een vrijwillig maar niet vrijblijvend contract aangaat met jezelf gedurende de afgesproken looptijd van het programma. 

De Vitalways-coach is je sparringpartner. Hij of zij bevraagt je, vraagt door en geeft weer wat hij waarneemt. Indien nodig adviseert hij je omtrent de mogelijkheden van aanvullende dienstverlening. Uitwisselen van ervaringen en inspirerend contact met managers en leidinggevenden uit uiteenlopende disciplines kan naar behoefte onderdeel uitmaken van het traject.

Resultaat

 

Je hebt (hernieuwd) kennisgemaakt met je drijfveren en passies. Je bent je meer dan voorheen bewust van je unieke positie binnen de organisatie waarin je werkzaam bent. Je keuzes uit het verleden zijn bevestigd, waarnodig bijgesteld en versterkt. Je collega’s en medewerkers weten waar je voor staat. Jij geeft het voorbeeld en maakt heldere, verdedigbare keuzes. Het is een voorrecht om onder jouw leiding tot professionele ontplooiing te komen.            

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home