Vitalsenior


Geef je leeftijd een nieuwe dimensie
en

Voor wie?

 

Jij bent een van die 55-plussers die nog een aantal jaren hard nodig is op de arbeidsmarkt.
Je wil op een prettige en zinvolle manier invulling geven aan dit laatste deel van je loopbaan. Afgestemd op jouw specifieke levensfase met aandacht voor de ontwikkeling van je mentale en fysieke gezondheid. Daarbij wil je vooroordelen het hoofd bieden als zouden oudere medewerkers te duur, te vaak ziek en niet meer bereid zijn om in zichzelf te investeren.

Vorm en inhoud

 

Vanuit een terugblik op je levens- en werkervaring ga je in dit programma opnieuw op zoek naar je inspiratiebronnen, je drijfveren, je kernkwaliteiten en je kernwaarden.
Je ontwikkelt een nieuwe kijk op jezelf waarmee je de vooroordelen over “oudere” werknemers het hoofd kan bieden. Je ontwikkelt je visie op het vervolg van je loopbaan en je formuleert je concrete ontwikkeldoelen om je lichaam en geest in topconditie te houden. Je legt de verbinding met de ontwikkelingen op seniorengebied binnen je organisatie en in de maatschappij. Je weet de mogelijkheden die deze omgeving je biedt te benutten.

Het individuele Vitalsenior-programma bestaat uit het uitvoeren van een aantal verdiepingsopdrachten en acht individuele coachingsgesprekken. De tijdspanne tussen de gesprekken bedraagt gemiddeld twee weken. Van jou wordt verwacht dat je in de tussengelegen tijd thuis aan de opdrachten werkt.

Het Vitalsenior-programma kan ook als groepsprogramma worden verzorgd. De exacte inhoud en planning van het programma wordt vastgesteld op basis van de uitgangssituatie en wensen van de opdrachtgever en op basis van de individuele intakegesprekken met de deelnemers.

Resultaat

 

“Hoe lang moet ik nog?” heeft plaats gemaakt voor “Ik weet mijn werk zinvol en boeiend te houden”.
Hiervoor heb je een concreet senior loopbaankoersplan geschreven. Je hebt je visie, je kritische succesfactoren, je loopbaandoelen en je mentale en fysieke ontwikkeldoelen geformuleerd. Je hebt de concrete activiteiten benoemd en gepland om dit perspectief te bereiken.
Je  bent vanuit je nieuw verworven vitaliteit een aantrekkelijke partner voor je werkgever.
Door de gekozen coachings-methodiek heb je ook de motivatie en de daadkracht ontwikkeld om daadwerkelijk de stappen te zetten om op een plezierige, zinvolle en gezonde manier de eindstreep te bereiken.

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home