Vitalstart


en

Voor wie?

 

Je wil onderzoeken of het starten van een eigen zaak ook echt bij jou past. En als dat zo is, wil je met plezier werken aan het succesvol in de markt zetten van jou dienst of product  gebaseerd op een gedegen ondernemingsplan. Daarvoor wil je zichtbaar kunnen maken waarin jij met jouw zaak uniek en onderscheidend bent.

Vorm en inhoud

 

In de eerste fase van het programma krijg je door middel van persoonlijke coaching en door te werken aan huiswerkopdrachten een beter inzicht in je zelfbeeld, je typische persoonskenmerken, je intrinsieke motivatoren, je wijze van besluitvorming, je kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
Dit inzicht wordt vervolgens getoetst aan je wens om invulling te geven aan zelfstandig ondernemerschap en aan de voorwaarden om ook op lange termijn succesvol te kunnen zijn in deze rol.

Als dit duidelijk is komen vast te staan kan in het vervolg van het traject gekozen worden voor de definitieve focus op zelfstandig ondernemerschap. Je wordt begeleid bij het vertalen van je ideeën in je concrete ondernemingsplan. Tenslotte word je begeleid bij het nemen van je eerste stappen als ondernemer om vervolgens zelfstandig je eigen weg te kunnen gaan.

Het eerste deel van het Vitalstart-programma bestaat uit het uitvoeren van een aantal verdiepingsopdrachten en zes individuele coachingsgesprekken. De tijdspanne tussen de gesprekken bedraagt gemiddeld twee weken. Van jou wordt verwacht dat je in de tussengelegen tijd thuis aan de opdrachten werkt.
Als je daarna besluit om ook met het vervolgprogramma verder te gaan worden over de duur en intensiteit van dit deel van het traject apart afspraken gemaakt. Voor dit deel van het programma werken wij samen met deskundigen op het gebied van financiën, marketing en communicatie.

Resultaat

 

Je hebt een goed zelfbeeld op basis waarvan je een besluit kunt nemen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Je weet waarin jij als ondernemer uniek en onderscheidend bent.
Je hebt een gedegen ondernemingsplan geschreven en op basis daarvan heb je inmiddels je eerste successen in de markt gerealiseerd.
Door de gekozen coachings-methodiek heb je ook het vertrouwen, de motivatie en de daadkracht ontwikkeld om zelfstandig je ondernemerschap uit te bouwen.

NB  Vitalways is een door het UWV geautoriseerd IRO-partner

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home