Vitalswitch


Een vindtocht naar een nieuwe vitaliserende functie of werkomgeving.

Voor wie?

 

Door omstandigheden word je gedwongen je huidige arbeidsrelatie te beëindigen.  Je wil dit goed verwerken en je vervolgens bezinnen op het vervolg van je carrière. Je wil een heldere koers uitzetten en je goed voorbereiden op de stappen die je gaat nemen voor het vinden van een bij jou passende functie waarin je weer voldoende uitdaging vindt en waarin je je verder kan ontwikkelen.

Vorm en inhoud

 

Het Vitalswitch-programma bestaat uit drie fasen:

Fase 1: Verwerking en zelfanalyse fase
Om te beginnen hebben we vooral een luisterend oor voor je en helpen we  je met  het verwerken van de ontstane situatie. Vervolgens schrijf je aan de hand van een aantal coachingsgesprekken en verdiepingsopdrachten je persoonlijk loopbaankoersplan
Hierin formuleer je je visie, je kritische succesfactoren, je lange en korte termijn loopbaandoelen, en je ontwikkeldoelen.
Dit plan vormt de basis voor het opstellen van je persoonlijk zoekprofiel in fase 2

Fase 2: Marktanalyse fase
Het doel van deze fase is het achterhalen van de concrete functie, de branche en het type organisatie waarbinnen je werkzaam wil zijn. Aan de hand van het maken van maatwerkopdrachten stel je het persoonlijk professioneel zoekprofiel op.

Fase 3: Het benaderen van de arbeidsmarkt
In deze fase leer je hoe je op een efficiënte en doelgerichte wijze methodes en technieken kan inzetten, om de meest passende functie op de in- of externe arbeidsmarkt te realiseren. Desgewenst kan in deze fase actieve jobsearch als ondersteuning worden ingezet.

Het totale Vitalswitch-programma bestaat uit 12 individuele gesprekken met een frequentie van gemiddeld een gesprek per twee weken. Van jou wordt verwacht dat je in de tussengelegen tijd thuis aan de opdrachten werkt.

Resultaat

 

Je beschikt over een gedegen actieplan gebaseerd op jouw persoonlijk loopbaankoersplan en op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt om deze koers te realiseren.
Door de gekozen coachings-methodiek ontwikkel je in dit programma ook de motivatie en de daadkracht om in actie te komen en de vaardigheden om jezelf succesvol te presenteren. Je bent tijdens het Vitalswitch programma hiermee ook daadwerkelijk actief bezig. Hierdoor ontstaat vaak al tijdens het programma concreet zicht op een nieuwe passende functie of werkomgeving.

NB  Vitalways is een door het UWV geautoriseerd IRO-partner
    

print pagina

terug naar vorige pagina

home