Vitalteam


Effectief samenwerken en daardoor succesvol en met plezier als team presteren

Voor wie?

 

Jullie zijn je bewust dat effectieve samenwerking een voorwaarde is om met plezier in het team te kunnen functioneren en een gezamenlijke succesvolle prestatie neer te kunnen zetten.
Jullie willen samen werken aan de ontwikkeling van de voorwaarden om als team succesvol te zijn.

Vorm en inhoud

 

De exacte inhoud en planning van het Vitalteam-programma wordt vastgesteld op basis van de uitgangssituatie en wensen van de opdrachtgever en op basis van de individuele intakegesprekken met de deelnemers.
De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:
Team-missie: Het formuleren van een inspirerende team-missie die in belangrijke mate overeenkomt met de ambities van de afzonderlijke leden.
Team-visie: Door openheid voor elkaar, out of the box kunnen denken, ontwikkelen van creatiekracht en het definiëren van heldere doelen ontstaat onderling commitment van de leden over de wijze waarop de teammissie wordt gerealiseerd.
Team-verbinding: Het creëren van onderling vertrouwen en collegialiteit, waardering voor ieders inbreng en het geven van ruimte om confrontaties aan te gaan. Elkaar ondersteunen in moeilijke situaties en het gezamenlijk vieren van successen.
Team-daadkracht: Gaan voor een gezamenlijk resultaat. De teamleden leveren ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage aan de realisatie van de teamdoelstellingen. Ze leren optimaal gebruik te maken van elkaars praktijkervaring en een heldere samenwerkingsstructuur te creëren.

Naast groepsgewijze teamcoaching kan tijdens het programma ook individuele coaching  van de afzonderlijke leden en van de teamleider in zijn persoonlijk ontwikkelingsproces worden ingezet.

Het is mogelijk om een deel van het programma op basis van actieve outdoor samenwerkingsvormen in te vullen.

Resultaat

  Een team met gecommitteerde leden. Waar een gezamenlijke missie, visie en doel, onderling respect, kennis van elkaar en vertrouwen in elkaar de basis vormen voor een effectieve en plezierige samenwerking en voor een daadkrachtig groepsresultaat.
    

print pagina

terug naar vorige pagina

home