Saskia Azier


Leon Hermans:    Wie ben ik als coach?

Ik luister naar de naam Saskia Azier, ben getrouwd en heb twee prachtige zonen.
Ik ben een nieuwsgierig mens, heb veel interesses maar de grootste passie ligt in het leren en ontwikkelen. Zowel van mijzelf als in het begeleiden c.q. faciliteren van anderen in hun zoek- c.q. vindproces. In mijn loopbaan heb ik hierbij ervaring opgedaan met kinderen, jong volwassenen en volwassenen in diverse branches. Als docent in het beroepsonderwijs, als adviseur en trainer in de profit en non-profit sector, als adviseur binnen twee ministeries en specifiek in de rol van MD (management development)-adviseur en coach voor de topmanagers van de Rijksdienst.

Ik krijg energie van het zoeken naar de kern van zaken en vraagstukken, naar de wezenlijke vragen, het zoekproces zelf en het vinden van antwoorden die van binnenuit komen. Als coach ervaar ik het als een voorrecht om uit te dagen, door te kunnen vragen en getuigen te zijn van persoonlijke ontdekkingen. En getuige te zijn van het loslaten van belemmeringen, van oordelen en het meer in verbinding komen met de eigen diepere verlangens, wensen, ambities, waarden, kwaliteiten en soms de eigen levensopdracht. Een outplacementtraject bijvoorbeeld wordt daarmee niet alleen het vinden van een andere baan, maar ook een baan die past en die vitaal maakt. Mijn toegevoegde waarde in dit proces is jou te begeleiden in het vinden van antwoorden op je vragen en belemmeringen te transformeren die de verbinding met jezelf en je kwaliteiten in de weg staat zodat je vrijer en gelukkiger wordt.
Hiertoe maak ik gebruik van diverse technieken en veroorloof mij de vrijheid hiermee te spelen zonder de focus te verliezen op de vraag die speelt.

Quotes:…..
‘Saskia kan goed luisteren en zeer goed zaken oppikken tussen de zinnen door. Begrijpt waar ze nodig is en waar "iets" aan gedaan moet worden en wat verder besproken moet worden. Zij biedt ook de nodige oplossingen aan maar laat mij zaken zelf verder uitzoeken en uitwerken’.

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home