Gerald Goltstein


Gerald: mensen goed tot hun recht laten komen    Na afronding van mijn studie Nederlands Recht, gevolgd aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht, wilde ik als jong jurist uitsluitend werken in organisaties waar mensen goed tot hun recht kwamen.
Diverse functies als beleidsmedewerker en leidinggevende in respectievelijk maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven leerden me al snel dat deze wens – mensen goed tot hun recht laten komen – vaak ongewild, ondergeschikt wordt gemaakt aan een ander doel, genaamd : Het Bedrijfsbelang.

“Dat kan (ik) beter“ was dan ook de voornaamste drijfveer achter mijn overstap naar het zelfstandig ondernemerschap in 1994.
Met veel voldoening werkte ik enkele jaren als medevennoot aan het omvormen en uitbouwen van een enigszins vastgelopen handelsonderneming tot een frisse, goed renderende organisatie met enthousiaste medewerkers in een prettige werkomgeving.
Het stimuleren, faciliteren, begeleiden en coachen van medewerkers en collega’s werd hiermee mijn grote passie en uitdaging. Want, zo had ik inmiddels aan den lijve ervaren: “Echte winst komt altijd van binnenuit“.

Gedreven door een nieuw opwindend perspectief, maakte ik in 2000 definitief van de bijzaak de hoofdzaak: Het voor eigen rekening en risico, op professionele wijze, begeleiden, trainen en coachen van de werkende mens, onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

Gelijkgestemde, bevlogen collega’s dienden zich aan. Het ontstaan van Vitalways een kwestie van tijd. In 2005 introduceerden wij deze new-ways-to-work- formule, die, afgaande op de enthousiaste reacties over behaalde resultaten (klik voor meer informatie ook eens op de knop “ervaringen” !) blijkt te voorzien in een toenemende behoefte aan vitale en betrokken medewerkers in een dynamische en snel veranderende maatschappelijke (werk-) omgeving.   

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home