Programma's

 

Afhankelijk van het programma is individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding  mogelijk.

Vitalperformer

Je werkconditie verbeteren   Je werkconditie verbeteren |
Je bent een gemotiveerde en betrokken medewerker. Onder de toenemende werkdruk wil je graag topprestaties kunnen leveren en met plezier blijven werken. Daarvoor wil je graag je mentale, emotionele en fysieke werkconditie in topvorm brengen en houden.
en

Vitalsenior

55+ en vitaal werken   55+ en vitaal werken |
Jij bent een van die 55-plussers die nog een aantal jaren hard nodig is op de arbeidsmarkt.
Je wil op een prettige en zinvolle manier invulling geven aan dit laatste deel van je loopbaan. Afgestemd op jouw specifieke levensfase met aandacht voor de ontwikkeling van je mentale en fysieke gezondheid. Daarbij wil je vooroordelen het hoofd bieden als zouden oudere medewerkers te duur, te vaak ziek en niet meer bereid zijn om in zichzelf te investeren.
en

Vitalmanager

Managementontwikkeling   Managementontwikkeling |
Je wil vitaal in je managementrol staan: Geïnspireerd, met een heldere visie en in verbinding met jezelf en je omgeving. Besluitvaardig en resultaat gericht. Je medewerkers zijn in staat werkdruk om te zetten in prestaties en in werkplezier in plaats van in stress en ontevredenheid. Jij gaat hen voor in dat proces. Faciliterend, coachend, maar zeker ook daadkrachtig en doortastend op de cruciale momenten tijdens dat proces.
Het continu blijven ontwikkelen van je spirituele, mentale, emotionele en fysieke werkconditie zie je als een vanzelfsprekende basisattitude.
en

Vitalteam

   Teamontwikkeling |
Jullie zijn je bewust dat effectieve samenwerking een voorwaarde is om met plezier in het team te kunnen functioneren en een gezamenlijke succesvolle prestatie neer te kunnen zetten.
Jullie willen samen werken aan de ontwikkeling van de voorwaarden om als team succesvol te zijn.


Vitalcareer

Meer energie door een nieuwe loopbaankoers   Meer energie door een nieuwe loopbaankoers |

  • Je staat op en kruispunt in je carrière en je wil een inspirerende koers uitzetten voor het vervolg van je loopbaan.
  • Je wil een betere balans vinden tussen werk en privé.
  • Je merkt al een tijdje dat het plezier in je werk is verdwenen en bent op zoek naar een nieuwe uitdaging.
  • Je kunt een volgende stap in je loopbaan maken maar je wil je eerst gedegen voorbereiden op deze keuze.
    en

Vitalswitch

Een passende baan vinden na (gedwongen) ontslag   Een passende baan vinden na (gedwongen) ontslag |
Door omstandigheden word je gedwongen je huidige arbeidsrelatie te beëindigen.  Je wil dit goed verwerken en je vervolgens bezinnen op het vervolg van je carrière. Je wil een heldere koers uitzetten en je goed voorbereiden op de stappen die je gaat nemen voor het vinden van een bij jou passende functie waarin je weer voldoende uitdaging vindt en waarin je je verder kan ontwikkelen.


Vitalstart

Starten als zelfstandig ondernemer   Starten als zelfstandig ondernemer |
Je wil onderzoeken of het starten van een eigen zaak ook echt bij jou past. En als dat zo is, wil je met plezier werken aan het succesvol in de markt zetten van jou dienst of product  gebaseerd op een gedegen ondernemingsplan. Daarvoor wil je zichtbaar kunnen maken waarin jij met jouw zaak uniek en onderscheidend bent.
en

   
terug naar boven    

print pagina

terug naar vorige pagina

home