Werkwijze


Individuele- en groepsprogramma’s  Individuele- en groepsprogramma’s |
Wij coachen individuele medewerkers, groepen en teams.
De tijdspanne tussen de gesprekken bedraagt gemiddeld twee weken. In de tussengelegen tijd werk je aan gerichte oefeningen en opdrachten. De tijdsplanning van groepsdynamische coachingsprogramma’s wordt in onderling overleg vastgesteld.

oriënterend gesprek  Oriëntatie |
In een eerste vrijblijvend oriënterend gesprek inventariseren we de persoonlijke en organisatorische  uitgangssituatie en stemmen we het doel, de werkwijze en de investering af. Op basis hiervan doen wij een programmavoorstel. Daarna wordt besloten om wel of niet van start te gaan.
Voor dit oriënterend gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Onze werkwijze is gericht op een duurzaam resultaat  Duurzaam |
Onze werkwijze is gericht op een duurzaam resultaat. Je doorloopt een “van binnen naar buiten”-proces via bewustwording  acceptatie, verantwoordelijkheid nemen en het concreet realiseren van de gewenste verandering.

vragen en doorvragen; luisteren, accepteren, en confronteren; onderzoeken, spiegelen en relativeren; stimuleren en aanmoedigen   Stijl |
Onze stijl is
  • vragen en doorvragen,
  • luisteren, accepteren, en confronteren,
  • onderzoeken, spiegelen en relativeren,
  • stimuleren en aanmoedigen.
Vitalways-programma’s hebben een duidelijk afgebakende structuur  Structuur |
Vitalways-programma’s hebben een duidelijk afgebakende structuur: meetbare sub- en einddoelen, een heldere procesomschrijving met begin- en eindpunt, tijds- en financiële investering, trajectduur en rapportagemomenten.
Wij houden van korte en heldere communicatielijnen.

In specifieke situaties werken wij samen met gecommitteerde partners  Gecommitteerde partners |
In specifieke situaties werken wij samen met gecommitteerde partners. Specialisten op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding, bewegingsleer, sport, voeding en gezondheid.

de uitvoering kan plaatsvinden bij de opdrachtgever of op een van de Vitalways locaties  Locaties |
Afhankelijk van het programma kan de uitvoering plaatsvinden bij de opdrachtgever, op een van de locaties van Vitalways of op een, in onderling overleg, te bepalen locatie. Vitalways heeft de beschikking over coachingslocaties in Heerlen, Maastricht, Sittard, Weert, Venlo en Eindhoven.

Vitalways is een door het UWV geautoriseerd IRO-partner  IRO |
Vitalways is een door het UWV geautoriseerd IRO-partner.  Wij begeleiden je desgewenst met de aanvraag voor een Individuele Reïntegratie Overeenkomst.

terug naar boven    

    

print pagina

terug naar vorige pagina

home